Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
Meghagyás
2013.09.24. 19:29
A meghagyásba bevont szervezetek a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 9. melléklete alapján meghatározott adattartalommal és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) kormányrendeletben meghatározott módon szolgáltatnak adatot.
Békeidőszakban

A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyás előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős személyt, meghagyási jegyzéket készíteni, és 3 évente január 31-ig megküldeni a meghatározott adatokat a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

Amennyiben az adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell teljesítenie a változást követő 8 napon belül.

A meghagyásba bevont szerv köteles kijelölni a meghagyási névjegyzék előkészítése érdekében a meghagyással érintett munkaköröket.

A meghagyásba bevont szerv csak alaprendeltetéséhez fűződő honvédelmi érdek megvalósulásához nélkülözhetetlen, vagy a meghagyásba bevont szerv alaprendeltetése alapján - megelőző védelmi helyzet, rendkívüli állapot esetére - meghatározott honvédelmi feladatai ellátásához feltétlenül szükséges munkakört jelölhet ki a meghagyási névjegyzék előkészítésekor.

A munkakör kijelölését a meghagyásba bevont szerv a kijelölő iratban indokolni köteles. A kijelölő iratot nem kell megküldeni a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

Meghagyási jegyzék

A meghagyási jegyzék elkészítése két formátumban történhet:

1. Az elsődleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben minden sor egy szerv adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszővel elválasztva szerepelnek benne. Minden mező után pontosvessző következik, akkor is, ha nincs benne adat. Amennyiben egy mező felsorolást tartalmaz, vesszővel kell elválasztani az adatokat.

a) Az adatállomány tartalmazza a szerv adatait:

I.
Jogszabályban kijelölt szerv esetén a:
- szervezet megnevezése,
- meghagyási kategória,
- meghagyási alkategória,
- szervezet címe,
- felelős (kapcsolattartó) személy:
- neve,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (pontos hivatkozással),
- központi hivatallá nyilvánítást tartalmazó jogszabály (központi hivatal esetén)
- honvédelmi feladat ellátására kijelölő jogszabály (18. alkategória esetén)
- bírósági határozat száma a nyilvántartásba vételről (19. kategória esetén)
- meghagyásra kijelölt munkakörök.

II.
Egyedileg, határozattal kijelölt szerv esetén (III. kategória)

1. Egyéni vállalkozó esetén
- a meghagyási kategória,
- a kijelölő határozat száma,
- az egyéni vállalkozó:
- neve,
- címe,
- adószáma(i),
- telefonszáma,
- e-mail címe,
(ha a felelős személy nem az egyéni vállalkozó)
- a felelős (kapcsolattartó) személy:
- neve,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- a meghagyásra kijelölt munkakörök.

2. Szervezet:
- a meghagyási kategória,
- a kijelölő határozat száma,
- a szervezet:
- megnevezése,
- székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe(ha nem azonos a székhellyel),
- adószáma(i),
- a felelős (kapcsolattartó) személy:
- neve,
- telefonszáma,
- e-mail címe,
- a meghagyásra kijelölt munkakörök.

b) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra

III. kategóriába tartozó, megyei (fővárosi) védelmi bizottság által kijelölt szervezet esetén:
III;3-17/2012;Próba Nyomda;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;11-1-111111;Kovács Lajos;+36301234567;lajos.kovacs@probanyomda.hu;nyomdász, szedő, szerkesztő
 
2. Ha az elsődleges formátumot nem lehet előállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elkészíteni.
a) Minta az Excel formátumú adatszolgáltatásra:
- a meghagyási kategória: III.
- a kijelölő határozat száma: 3-17/2012
- a szervezet
- megnevezése: Próba Nyomda
- székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe(ha nem azonos a székhellyel): 1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23
- adószáma(i): 11-1-111111
- a felelős (kapcsolattartó) személy
- neve: Kovács Lajos
- telefonszáma : +36301234567
- e-mail címe: lajos.kovacs@probanyomda.hu
- a meghagyásra kijelölt munkakörök: nyomdász, szedő, szerkesztő


Hadkötelezettség fennállása idején

A meghagyásba bevont szerv köteles a hadkötelezettség bevezetését követő 5 napon belül meghagyási névjegyzéket készíteni és megküldeni a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére.

Amennyiben az adatszolgáltatást érintő adatokban változás történik, teljes adatszolgáltatást kell teljesítenie a változást követő 8 napon belül.

Meghagyási névjegyzék

A meghagyási névjegyzék elkészítése két formátumban történhet:

1. Az elsődleges formátum egy szöveges állomány (csv), melyben az első sor a szerv, majd minden következő sor egy meghagyott adatait tartalmazza, az adatok pontosvesszővel elválasztva szerepelnek benne. Amennyiben egy mező felsorolást tartalmaz, vesszővel kell elválasztani az adatokat.
a) Az adatállomány első sora tartalmazza a meghagyási jegyzékben meghatározott adatokat;
b) A következősorok mezői tartalmazzák a meghagyásra tervezett személyek adatait az alábbi sorrendben:
- viselt családi név
- viselt 1. utónév
- viselt 2. utónév
- születési családi név
- születési 1. utónév
- születési 2. utónév
- anyja leánykori családi név
- anyja leánykori 1. utónév
- anyja leánykori 2. utónév
- születési idő(év, hónap, nap formátumban)
- születési hely
- munkakör
c) Minden mező után pontosvessző következik, akkor is, ha nincs benne adat. Egy sor csak egy meghagyott személy adatait tartalmazhatja! A személy előneveit, címeit az adatszolgáltatásban nem szabad feltüntetni! 
d) Minta a szöveges állományú adatszolgáltatásra:

Nyomda;III.;1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23;Kovács Lajos;06-1/5167894 vagy 06-30/4561237;lajos.kovacs@nyomda.hu
Kovács;Béla;Balázs;Kovács;Béla;Balázs;Horváth;Mária;;1982.10.02;Budapest;nyomdász Horváth;Aladár;;Varga;Aladár;;Molnár;Katalin;;1978.02.04;Szekszárd;nyomdász

2. Ha az elsődleges formátumot nem lehet előállítani, akkor a meghagyási jegyzéket MS Excel formátumban kell elkészíteni.
a) Minta az Excel-formátumú adatszolgáltatásra:
- a meghagyási kategória: III.
- a kijelölő határozat száma: 3-17/2012
- a szervezet
- megnevezése: Próba Nyomda
- székhelye, kijelölt telephelye vagy fióktelepe(ha nem azonos a székhellyel): 1234 Budapest, Kossuth utca 58.;1597 Budapest, Pf. 23
- adószáma(i): 11-1-111111
- a felelős (kapcsolattartó) személy
- neve: Kovács Lajos
- telefonszáma : +36301234567
- e-mail címe: lajos.kovacs@probanyomda.hu
- a meghagyásra kijelölt munkakörök: nyomdász, szedő,szerkesztő

A meghagyási jegyzék és a meghagyási névjegyzék megküldésének módja

A meghagyásba bevont szerv a meghagyási jegyzéknek és a meghagyási névjegyzéknek a Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve részére történő továbbítását elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, vagy az elektronikus adathordozó postai úton történő megküldésével teljesítheti.

Postai úton: a postai úton történő adatszolgáltatás során fel kell tüntetni a meghagyásba bevont szerv megnevezését, körbélyegzőjének lenyomatát, képviselőjének aláírását, továbbá az adatszolgáltatás okát és idejét.

Ügyfélkapun keresztül: a szükséges formanyomtatványt az általános nyomtatványkitöltő programmal (ÁNYK-AbevJava) történő kitöltése után az Ügyfélkapun keresztül kell megküldeni az MH KIKNYP részére.

Ügyfélkapun keresztül történő igénylés esetén szükséges formanyomtatványok:
MHKIKNYP06.jar, (Meghagyási jegyzék a jogszabály által kijelölt szerv részére)
MHKIKNYP07.jar, (Meghagyási jegyzék a védelmi bizottság által kijelölt szervezet részére)
MHKIKNYP08.jar (Meghagyási jegyzék a védelmi bizottság által kijelölt egyéni vállalkozó részére).

Elektronikus úton történő adatszolgáltatás esetén, ha nem az adatszolgáltatásra kötelezett, hanem az általa erre felhatalmazott személy teljesíti az adatszolgáltatást, postai úton az arra rendszeresített formanyomtatványon előzetes meghatalmazást kell küldenie a felhatalmazott személyről, amely visszavonásig érvényes, és tartalmazza a felhatalmazott személy azonosításához szükséges adatokat.

Meghatalmazás

Letöltés: Meghatalmazás

Egyedi meghatalmazás kötelező tartalmi elemei:

Egyéni vállalkozó esetén
 • egyéni vállalkozó neve
 • egyéni vállalkozó címe
 • egyéni vállalkozó adószáma
 • adatszolgáltató személy ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail címe
 • (ha az adatszolgáltató személy nem az egyéni vállalkozó) az adatszolgáltató neve
Szervezet esetén
 • cég megnevezése
 • (ha szükséges) a cég rövidített megnevezése
 • cég székhelye
 • cég adószáma
Adatszolgáltató személyre vonatkozóan
 • ügyfélkapus ügyintézéshez megadott e-mail cím
 • név
kapcsolódó tartalmak
toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2