Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2023.02.15. 14:20

RENDELTETÉS

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a Magyar Honvédség országos illetékességű, katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve. A parancsnokság igazgatási tevékenysége keretében kezeli a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak, polgári alkalmazottainak központi személyügyi nyilvántartását, végzi a nyilvántartással kapcsolatos − vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott − feladatokat.

FŐ FELADAT

 • Katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilvántartását.
 • Jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult személyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat.
 • Biztosítja a meghatározott országos személyi nyilvántartási rendszerek és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgáltatási kapcsolatot, illetve előkészíti a hadkötelezettség bevezetése esetére tervezett nyilvántartási rendszer működését.
 • Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti tevékenységet, valamint vezeti az ezen szakfeladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.
 • A katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésében.
 • Ellátja a honvédség személyi állományát a személyi igazoló jeggyel (közismert néven dögcédula) és a Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó − hatáskörébe utalt − egyéb igazolványokkal.

TÖRTÉNET

Az 1967. szeptember 1-jén megalapított MNVK Központi Mozgósítási Törzs alapjain 1973 végén került létrehozásra az MN Hadköteleseket Nyilvántartó és Információs Központ (MN HANYIK) a népesség-nyilvántartás££katonai feladatainak tervezésére, szervezésére, az egységes hadköteles nyilvántartás rendszerének kialakítására. A szervezet része volt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse, továbbá – a személyügyi főcsoportfőnök közvetlen irányítása alatt – a korabeli központi személyügyi nyilvántartás is. Elöljárója az MNVK mozgósítási és hadkiegészítési csoportfőnök.

1987-től átszervezték Információs és Katonai Igazgatási Központtá, kiegészítve a megszűnt VK Központi Mozgósítási Törzs feladataival. (Egyidejűleg megszűnt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse.) Elöljárója – a Vezérkar átszervezése következtében – az MNVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök.

1990-től a népesség-nyilvántartás irányításának megváltozása miatt a hadkiegészítési információs rendszer saját számítógépes hálózat kiépítését kezdte meg. Ennek érdekében került létrehozásra 1992 elején – a jogelődök bázisán – az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ (MH KIAK). Elöljárói 1992-től az MHVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök; 1997-től a HVK humán főcsoportfőnök; 2000-től az MH hadkiegészítő és kiképző parancsnok; 2003-tól a HM HVK személyügyi csoportfőnök; 2005-től a HM Honvéd Vezérkar főnökétől átruházott jogkörben a HM személyzeti főosztályvezető.

2011. november 14. hatállyal az MH KIAK-ba történő beolvadással megszűnt a HVK Személyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási Osztály, az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, majd 2011. november 15. hatállyal az említett szervezetekből – azok feladatainak együttes és központosított ellátására – létrejött az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság. Szervezeti változások következtében 2016. július 1-jei hatállyal az MH HKNYP neve MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságra változott, ezzel egyidejűleg a katonai igazgatás stratégiai szintű feladatai és azok ellátásához szükséges szolgálati beosztások a HVK Személyzeti Csoportfőnökség hatáskörébe kerültek. Az MH KIKNYP ugyanekkor kikerült a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségéből, és az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) szolgálati alárendeltségébe került. A szervezetünk tevékenységét ezt követően közvetlenül a Magyar Honvédség parancsnoka felügyelte, majd 2020. augusztus 1-től a frissen megalakult MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendeltségébe tagozódtunk be, több más katonai szervezettel együtt.

CSAPATÜNNEP

Augusztus 30.

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Vezető szervek:

 • Parancsnokság
 • Törzs
 • Személyügyi Osztály
 • Gazdálkodás Támogató és Pénzügyi Ellátó Referatúra
 • Logisztikai Osztály
 • Katonai Igazgatási Osztály
 • Toborzó és Érdekvédelmi Osztály
 • Központi Tartalékos Nyilvántartó Osztály

Biztosító szervek:

 • Humáninformatikai-alkalmazás Szervezési és Képzési Osztály
 • Humáninformatikai Fejlesztési és HR Adatelemző Osztály
 • Katonai Okmánykezelő Iroda Végrehajtó szervek:
 • Hadkiegészítő és Toborzó Központok
 • Hadkiegészítő és Toborzó Irodák

VEZETŐ ÁLLOMÁNY

 • Durgó Tamás alezredes, parancsnok
 • Goldschmidt Roland alezredes, parancsnokhelyettes
 • Nagy Zoltán alezredes, mb. törzsfőnök
 • Gulyás Krisztián törzszászlós, mb. vezénylőzászlós

NEMZETKÖZI SZEREPVÁLLALÁS

A szervezet nemzetközi kapcsolatai közül kiemelkedik a NATO Nemzeti Tartalék Erők Tanácsában a Magyar Honvédség képviselete. Hosszú idő óta jól működő kapcsolatot tart fenn a szervezet az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Gárdájával (Ohio) a toborzás és az állomány megtartása témakörben.

ELÉRHETŐSÉGEK

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság

 • Cím: Budapest XIII., Dózsa György út 51.
 • Telefon: HM Központ (36-1) 2365-111, (36-1) 4741-111
 • Email: mh.kiknyp@hm.gov.hu

Parancsnok: Durgó Tamás alezredes
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf.:25
Telefon: HM: 02-22-6164; városi: 06 
30 627-1727

Parancsnokhelyettes: Goldschmidt Roland alezredes
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf.:25
Telefon városi: 06 30 815-0842

Törzsfőnök: Nagy Zoltán alezredes
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf.:25

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Ézsiás Norbert Ernő hadnagy
Telefon: HM: 02-25-879; mobil: 06 30 925-3940
Email: ezsias.norbert@mil.hu

Sajtókapcsolat: Szöllősi Gergely főhadnagy
Telefon: HM: 02-22-6713; mobil: 06 30 277-0920


toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2