Katona akarok lenni Tartalékos akarok lenni Hírek Ügyintézés Szervezet Hirdetmények Közérdekű adatok Érdekvédelem
MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
2016.06.24. 14:20
A szervezet rendeltetési köreinek bemutatása:

A Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (továbbiakban: MH KIKNYP) a Magyar Honvédség országos illetékességű, katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve.

Az MH KIKNYP igazgatási tevékenysége keretében kezeli a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak, polgári alkalmazottainak központi személyügyi nyilvántartását, végzi a nyilvántartással kapcsolatos - vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott - feladatokat.

Katonai igazgatás keretében kezeli a hadköteles korú személyek adatait, valamint a meghagyásba bevont szervek nyilvántartását. Együttműködik a személyügyi és a hadköteles nyilvántartás vezetésében érintett honvédelmi szervezetekkel, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalával, a minisztériumok, az érintett országos hatáskörű szervek, továbbá a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai központi adatszolgáltató szerveivel, a nemzetbiztonsági szolgálatok érintett szerveivel, valamint a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltárával és Irattárával. Jogszabályi felhatalmazás alapján az arra jogosult személyek és szervezetek részére nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat.

Biztosítja a meghatározott országos személyi nyilvántartási rendszerek és a katonai nyilvántartás közötti adatszolgáltatási kapcsolatot, illetve előkészíti a hadkötelezettség bevezetése esetére tervezett nyilvántartási rendszer működését.

Ugyancsak az igazgatási tevékenysége keretén belül végzi békében, valamint a különleges jogrend bevezetését követően a végrehajtandó hadkiegészítési és katonai igazgatási szakfeladatok tervezését, szervezését, végrehajtásának szakirányítását és ellenőrzését.

Vezeti, ellenőrzi a parancsnokság katonai igazgatási-, valamint toborzó és érdekvédelmi központjainak, továbbá katonai igazgatási és érdekvédelmi irodáinak szakmai munkáját. Vezeti és végzi az érdekvédelmi és kegyeleti tevékenységet, valamint vezeti az ezen szakfeladatokhoz kapcsolódó nyilvántartásokat.

A katonai toborzás keretein belül kiemelkedő szerepet játszik a katonai oktatási intézmények hallgatói állománnyal történő utánpótlásában, illetve a katonai szervezetek szerződéses állománnyal történő feltöltésében. Az ország egész területén feladatot végrehajtó, felkészült állománya révén részt vesz a Honvéd Kadét Program partneriskoláinak támogatásában.

Feladatai közé tartozik még a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének működtetésével kapcsolatos katonai igazgatási, hadkiegészítési tevékenységek szervezése és végrehajtása, melynek keretén belül végzi a szolgálat iránt érdeklődők tájékoztatását, a behívások előkészítését, levezetését, valamint az önkéntes tartalékosokkal, illetve munkáltatóikkal való kapcsolattartást.

Az MH KIKNYP a fentieken túlmenően felkészül a háborús veszteség-nyilvántartás és tájékoztatás feladatainak nemzetközi egyezmények szerinti végrehajtására.

Központilag kezeli, kiadja a szolgálati, kormánytisztviselői, közalkalmazotti és nyugdíjas igazolványokat, a hadkötelezettség bevezetése esetén a katonai igazolványokat. Ellátja a honvédség személyi állományát a személyi igazoló jeggyel (közismert néven dögcédula) és a Genfi Egyezmények hatálya alá tartozó - hatáskörébe utalt - egyéb igazolványokkal.

Feladata továbbá a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a HM szervezetek valamint a HM vagyonkezelésébe tartozó gazdasági társaságok bélyegzővel való ellátása, azok központi nyilvántartásának vezetése, felhasználásának ellenőrzése és selejtítése.

A szervezet története:

Az 1967. szeptember 1-jén megalapított MNVK Központi Mozgósítási Törzs alapjain 1973 végén került létrehozásra az MN Hadköteleseket Nyilvántartó és Információs Központ (MN HANYIK) a népesség-nyilvántartáskatonai feladatainak tervezésére, szervezésére, az egységes hadköteles nyilvántartás rendszerének kialakítására. A szervezet része volt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse, továbbá - a személyügyi főcsoportfőnök közvetlen irányítása alatt - a korabeli központi személyügyi nyilvántartás is. Elöljárója az MNVK mozgósítási és hadkiegészítési csoportfőnök.

1987-től átszervezték Információs és Katonai Igazgatási Központtá, kiegészítve a megszűnt VK Központi Mozgósítási Törzs feladataival. (Egyidejűleg megszűnt az MN Érdekvédelmi, Háborús Veszteség Nyilvántartó és Tájékoztató Hivatal M törzse.) Elöljárója - a Vezérkar átszervezése következtében - az MNVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök.

1990-től a népesség-nyilvántartás irányításának megváltozása miatt a hadkiegészítési információs rendszer saját számítógépes hálózat kiépítését kezdte meg. Ennek érdekében került létrehozásra 1992 elején - a jogelődök bázisán - az MH Katonai Igazgatási és Adatfeldolgozó Központ (MH KIAK). Elöljárói 1992-től az MHVK szervezési és hadkiegészítési csoportfőnök; 1997-től a HVK humán főcsoportfőnök; 2000-től az MH hadkiegészítő és kiképző parancsnok; 2003-tól a HM HVK személyügyi csoportfőnök; 2005-től a HM Honvéd Vezérkar főnökétől átruházott jogkörben a HM személyzeti főosztályvezető.

2011. november 14. hatállyal az MH KIAK-ba történő beolvadással megszűnt a HVK Személyzeti Csoportfőnökség Katonai Igazgatási Osztály, az MH Kelet-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, valamint az MH Nyugat-magyarországi Hadkiegészítő Parancsnokság, majd 2011. november 15. hatállyal az említett szervezetekből - azok feladatainak együttes és központosított ellátására - létrejött az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság. Szervezeti változások következtében 2016. július 1-jei hatállyal az MH HKNYP neve MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokságra változott, ezzel egyidejűleg a katonai igazgatás stratégiai szintű feladatai és azok ellátásához szükséges szolgálati beosztások a HVK Személyzeti Csoportfőnökség hatáskörébe kerültek. Az MH KIKNYP ugyanekkor kikerült a Honvéd Vezérkar főnökének közvetlen szolgálati alárendeltségéből, és az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság (MH HFKP) szolgálati alárendeltségébe került. A szervezetünk tevékenységét ezt követően közvetlenül a Magyar Honvédség parancsnoka felügyelte, majd 2020. augusztus 1-től a frissen megalakult MH Tartalékképző és Támogató Parancsnokság alárendeltségébe tagozódtunk be, több más katonai szervezettel együtt. 
 . 

 


Parancsnokság elérhetőségei:
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest, Pf. 25

Parancsnok: Szűcs Imre ezredes
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: HM: 02 (2) 26-164; városi: +36 (1) 236-5275


Törzsfőnök: Ignáth Zsolt alezredes
Cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 51.
Levelezési cím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: HM: 02 (2) 25-549; városi: +36 (1) 236-5161

toborzóirodák
Hogy segítsük a tájékozódást, kérjük az alábbi listából válassza ki azt a megyét, ahol Ön kapcsolatba szeretne lépni munkatársainkkal!
Kérjük válasszon!
naptár
hasznos linkek


honvédelem.hu hírei
kiemelt témák
Alapfogalmak
Kiképzés
Szolgálat
Katonai szolgálat igazolása
szabályzatok, dokumentumok, nyomtatványokddd
tartalom2